อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวเศรษฐกิจ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 18:12 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธนาคาร                      MOR    MLR    MRR   สูงสุด*   ผิดนัด*   บัตรเครดิต
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
กรุงเทพ                      6.75   6.00   6.625   18.00   21.625     18.00
กรุงไทย                      6.87   5.775   6.87   17.12   19.875       -
กสิกรไทย                     6.87   6.00   6.62   21.62   23.62     18.00
ไทยพาณิชย์                    6.745   5.775   6.87   28.00   28.00     18.00
กรุงศรีอยุธยา                    6.95   6.35   6.70   21.00   28.00       -
ทหารไทย                     6.925   6.65   7.15   28.00   28.00     18.00
ยูโอบี                       7.20   7.00   7.75   28.00   28.00     18.00
ซีไอเอ็มบี ไทย                   7.50   7.00   7.875   28.00   28.00     18.00
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)              8.10   7.85     -   15.00   15.00       -
ธนชาต                      6.925   6.65   7.15   14.65   18.00  9.90-18.00
ทิสโก้                       8.10   7.85   12.75   36.00   36.00       -
เมกะ สากลพาณิชย์                  8.00   7.25   8.00   12.00   15.00       -
เกียรตินาคิน                    7.20   7.15   7.40   28.00   28.00       -
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                  7.65   7.025   7.75   18.00   18.00       -
ไอซีบีซี (ไทย)                   7.425   7.15   7.675   21.00     -     18.00
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย                8.53   8.35   9.05   35.00   36.00       -
แห่งประเทศจีน(ไทย)                 8.50   6.50   7.75   12.75   22.25     18.00
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)        8.25   8.25     -   25.00     -       -
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)             9.875   6.50   8.50   15.00   15.00       -
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ       7.5982  6.8987  7.7932  22.2179  24.0218     18.00
หมายเหตุ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ ธปท.ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น.
* ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2548 ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
"-" หมายถึง ไม่มีบริการสำหรับธุรกรรมนี้
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ