ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday February 20, 2020 14:46 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 กรัม)

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 14,000 บาท/ตัน.

> มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.20 บาท/กก.

> อ้อยโรงงาน

บริษัท ไทยเอกลักษณ์ จำกัด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 799.71 บาท/ตัน. ราคาลดลงจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ราคา 811.05 บาท/ตัน.

> สารกาแฟโรบัสต้า

สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 67.00 บาท/กก.

บริษัท เนสเล่ จำกัด อ.สวี จ.ชุมพร 60.00 บาท/กก.

สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 65.00 บาท/กก.

> ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.70 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ราคา 6.00 บาท/กก.

บจ.แสงศิริอุตสาหกรรมการเกษตร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 6.20 บาท/กก.

> ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ราคาประมูล

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 42.05 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ราคา 41.90 บาท/กก.

ตลาดกลางยางพารา สุราษฎร์ธานี (Co.Op.) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 42.75 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ราคา 42.16 บาท/กก.

ตลาดกลางยางพารา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 42.65 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ราคา 42.15 บาท/กก.

ราคาตลาดสำคัญ

บริษัท สุราษฎร์สัมฤทธ์ธุรกิจ จำกัด อ. พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 41.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ราคา 40.00 บาท/กก.

ร้านสินการยาง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 40.00 บาท/กก.

> หอมแดงแห้ง 7 - 15 วัน

ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ขนาดใหญ่ 35.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ราคา 33.00 บาท/กก.

ขนาดกลาง 30.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ราคา 28.00 บาท/กก.

ขนาดเล็ก 25.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ราคา 23.00 บาท/กก.

> หอมหัวใหญ่

สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่กาญจนบุรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

เบอร์ 0 12.00 บาท/กก.

เบอร์ 1 10.00 บาท/กก.

เบอร์ 2 7.00 บาท/กก.

เบอร์ 3 5.00 บาท/กก.

> สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 12.20 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ราคา 11.90 บาท/กก.

> มันฝรั่งโรงงาน

บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด อ.พบพระ จ.ตาก 14.00 บาท/กก.

> มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบ้วย อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 300.00 บาท/ร้อยผล.

> มะพร้าว

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,900.00 บาท/ร้อยผล.

> มะพร้าว

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,200.00 บาท/ร้อยผล.

> สุกร

ฟาร์มคุณบำเพ็ญ ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 64.00 บาท/กก.

> ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 35.00 บาท/กก.

> ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 250.00 บาท/ร้อยฟอง.

> กุ้งขาวแวนนาไม

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ขนาด 40 ตัว/กก. 165 บาท/กก.

ขนาด 50 ตัว/กก. 160 บาท/กก.

ขนาด 60 ตัว/กก. 150 บาท/กก.

ขนาด 70 ตัว/กก. 140 บาท/กก.

ขนาด 80 ตัว/กก. 130 บาท/กก.

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ