ศูนย์วิทย์ฯ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ชุมชน บำบัดสุขภาพผู้สูงวัย อบต.หนองจะบก

ข่าวทั่วไป Monday February 24, 2020 09:48 —ThaiPR.net

ศูนย์วิทย์ฯ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ชุมชน บำบัดสุขภาพผู้สูงวัย อบต.หนองจะบก

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในหัวข้อ บำบัดเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ" ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขใจกายแข็งแรง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยมี บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การทำสบู่โปรตีนไหมผสมน้ำผึ้ง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน
การลงพื้นที่บริการวิชาการครั้งนี้ ถือเป็นการถ่ายทอดความรู้ตามความต้องการของชุมชน โดยได้นำองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ไปถ่ายทอดสู่ผู้สูงอายุในชุมชน ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเกิดการบูรณาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ